• 1

  Купи Verano Azur (участват всички продукти)

 • 2

  Снимай касовата бележка

 • 3

  Регистрирай я ТУК

 • 4

  получи веднага
  промокод за -15% отстъпка
  за сайта alessa.bg

Правила и условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ИГРА НА ВИНО VERANO AZUR

 

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР И АДМИНИСТРАТОР НА ИГРАТА

 

1.1 Играта на търговската марка вино VERANO AZUR, с регистрация на касови бележки от покупката, на промосайт veranoazur.bg, се организира от ,,Пауър Брандс“ ЕООД, ЕИК: 200521884 със селище и адрес на управление: град Пловдив, бул. „Дунав“ No 5, наречено по-долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР”.

1.2 Администратор/ на Играта е „ОРМ Дигитални решения“ ЕООД, ЕИК 205469363, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Южен, ул. „Околчица“ № 32, наричано по-долу „Администратор”

1.3 Администратори на лични данни на участниците са „ОРМ Дигитални Решения“ ЕООД и ,,Пауър Брандс“ ЕООД.

1.4 Платформата, в която се реализира играта, е : www.veranoazur.bg

 

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

 

2.1. С участието си в играта се приема, че участникът се е запознал и е приел настоящите правила и се съгласява да ги спазва. Приемането на настоящите правила е задължително условие в играта и участникът се задължава да ги спазва и доброволно да предостави личните си данни за нуждите на играта.

2.2. Официалните Правила на играта ще бъдат публично оповестени с началото на играта и са достъпни за целия период на провеждането й на следния интернет адрес: www.veranoazur.bg

2.3. Организаторът на играта си запазва правото по всяко време да допълва и/или променя Официалните Правила, като същите влизат в сила след официалното им публикуване на интернет страница: www.veranoazur.bg

 

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

3.1 Играта се организира и провежда само на територията на Република България, на интернет страницата на Verano Azur www.veranoazur.bg, чрез закупуване на продуктите, участващи в играта, от търговските обекти, който ги предлагат.

 

 

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 

 

4.1. Играта стартира в 10:00 часа на 18 юли 2022 г. и продължава до 23:59 ч. на 28 август 2022 г. (6 седмици)
4.2. Организаторът има право да променя сроковете по чл. 4.1, като уведомява участниците на Интернет адрес: www.veranoazur.bg

 

 

ЧАСТ 5. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ И ОБЕКТИ В ПРОМОЦИЯТА

 

5.1 Участието в играта е обвързано с покупка на един от следните продукти от търговските обекти в страната: Verano Azur Совиньон Блан и Вионие, Verano Azur Глера, Verano Azur Рoзе, Verano Azur Сира и Марселан, независимо от типа разфасовка., но на стойност не по-малко от 5,50лв. с ДДС за един продукт.

5.2 Участващите в играта продукти могат да бъдат закупени от всички търговски обекти на територията на страната, които ги предлагат. Включват се, както магазинна мрежа, така и кафе-аперитиви, ресторанти, нощни заведения и т.н.

 

 

ЧАСТ 6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

 

6.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, живеещи или пребиваващи на територията на Република България, спазили условията й за участие.

6.2. В раздаването на наградите не могат да участват лица, с фискален бон от закупени продукти „Верано Азур“ на стойност по-малка от 5,50 лв. с ДДС.

6.3. В играта нямат право да участват служителите на: „Пауър Брандс“ ЕООД „ОРМ Дигитални решения“ ЕООД и ,,ВП Брандс Интернешънъл“ АД и членовете на техните семейства.

6.4. В случай че Организаторът установи участник, който не отговаря на т. 6.2 от правилата, то Организаторът не следва да го допусне до участие в тегленето на наградите.

 

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

 

7.1 Наградата, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са:
- 3 броя ваучери за онлайн магазин – www.alessa.bg – на стойност 500 лв.

- 30 броя брандирани плажни хавлии Verano Azur;
- 60 броя скрънчита за коса; - 90 броя бутилки Верано Азур 750 мл.

7.2 Всяка една регистрирана касова бележка в профила на потребителя ще му предоставя възможност да спечели ваучер за 15% отстъпка в онлайн магазин www.alessa.bg. Всеки един от тези кодове на ваучерите важи за пазаруване в онлайн магазин www.alessa.bg до 30 септември 2022 г. Ваучерите не се отнасят за намалени продукти, не могат да се кумулират с други отстъпки за закупуване на продукти от посочения по-горе онлайн магазин.

7.3 Организаторът си запазва правото при изчерпване на наличните количества от наградите, по своя преценка да ги заменя с такива, със сходно предназначение и парична равностойност, като ги обяви на официалната интернет страница на www.veranoazur.bg.

 

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

 

8.1. Участието в играта е обвързано с покупка на един продукт/или два на стойност не по-малка от 5,50 лв. с ДДС от марката Верано Азур от обектите, участващи в играта.

8.2. С регистрацията и участието си в Играта Участникът декларира и се съгласява, че предоставя на Организатора личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които може да придобие с участието си в нея, и предоставя изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от него лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда. Участникът се съгласява, че в случай на получаване на награда, неговото име, адрес, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, за което Организаторът не дължи заплащане. В допълнение на горното Участникът дава съгласие оторизирани от Организатора лица да осъществяват с него контакт чрез предоставените от него данни за контакт (и-мейл, телефон, адрес) по време и във връзка с Играта, както и във връзка с други маркетингови акции на Организатора и доставката на спечелената награда. Участникът се съгласява, че в случай на получаване на награда, неговото име, адрес, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, за което Организаторът не дължи заплащане.
Участието в играта се осъществява след регистрация с две имена, електронна поща, тел. номер, снимка с номера касовия бон на сайта www.veranoazur.bg. Уникалният номер на бележката може да бъде регистриран само веднъж.

 

 

ЧАСТ 9. ПРОЦЕДУРА ПО ТЕГЛЕНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

9.1 Тегленето на наградите ще се състои в офиса на организатора „Пауър Брандс“ ЕООД, в гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № 5, описаните по-долу дати, в 15:00 часа, на случаен принцип.

- седмица 1 (период 18 юли 2022г. – 24 юли 2022г.) – теглене на печеливши на 25 юли – награди ще бъдат 5 бр. плажна хавлия, 10 бр. скрънчита, 15 бр. бутилки вино Verano Azur;

- седмица 2 (период 25 юли 2022г. – 31 юли 2022г.) – теглене на печеливши на 1 август награди ще бъдат 1 бр. ваучер на стойност 500 лв. за пазаруване в www.alessa.bg; 5 бр. плажна хавлия, 10 бр. скрънчита, 15 бр. бутилки вино Verano Azur;

- седмица 3 (период 1 август 2022г. – 7 август 2022г.) – теглене на печеливши на 8 август – награди ще бъдат 5 бр. плажна хавлия, 10 бр. скрънчита, 15 бр. бутилки вино Verano Azur;

- седмица 4 (период 8 август 2022г. – 14 август 2022г.) – теглене на печеливши на 15 август награди ще бъдат 1 бр. ваучер на стойност 500 лв. за пазаруване в www.alessa.bg; 5 бр. плажна хавлия, 10 бр. скрънчита, 15 бр. бутилки вино Verano Azur;

- седмица 5 (период 15 август 2022г. – 21 август 2022г.) – теглене на печеливши на 22 август – награди ще бъдат 5 бр. плажна хавлия, 10 бр. скрънчита, 15 бр. бутилки вино Verano Azur;

- седмица 6 (период 22 август 2022г. – 28 август 2022г.) – теглене на печеливши на 1 септември 2022г. - награди ще бъдат 1 бр. ваучер на стойност 500 лв. за пазаруване в www.alessa.bg; 5 бр. плажна хавлия, 10 бр. скрънчита, 15 бр. бутилки вино Verano Azur;

9.2 Печелившите от играта ще бъдат обявени на сайта www.veranoazur.bg не по-късно от 1 /един/ работен ден, след датата на тяхното изтегляне.

9.3 Всички печеливши ще бъдат уведомени на посочените от тях телефон или електронна поща в регистрацията си в сайта.

9.4 Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани, заменяни или да им се предоставя паричната равностойност.

9.4.1 В срок до 10 (десет) календарни дни след обявяването на победителите на интернет страницата www.veranoazur.bg, победителите трябва да предоставят следните данни: три имена, номер мобилен телефон, регистриран в РБ, актуален и точен адрес за доставка на наградата на територията на страната. Ако в посочения срок, печеливш участник не подаде нужните данни за осъществяване на доставка по куриер, то той загубва правото си да получи наградата.

9.4.2. Ако в срок от 5 календарни дни след изпращането на уведомителното съобщение в гореуказания срок някой от печелившите не предостави необходимите данни, описани по-горе, не върне обратно съобщение, че приема наградата, то той се счита за отпаднал от играта и организаторът избира на лотариен принцип нов печеливш за непотърсената награда, за който също важат правилата по т.9.4.1.Наградите ще бъдат изпращани до печелившия по куриер – Еконт от „ОРМ Дигитални решения“ ЕООД, в срок от 30 /тридесет/ календарни дни от датата на получаване на пълни и точни данни по точка 9.4.1 за доставка на наградата, за сметка на Организатора. Организаторът на играта не носи отговорност за неполучени/ недоставени награди при подадена от участник грешна или неточна информация.

9.5 Наградата може да се получи само лично от печелившия срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице.

9.6. Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешни, неточни или непълни данни за контакт, се разпределят между резервни печеливши на случаен принцип.

 

 

ЧАСТ 10. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

 

10.1 Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или други предмети.

 

 

ЧАСТ 11. ОТГОВОРНОСТ

 

11.1. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребители; дублиране на профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; невалидни или невярно изписани е-мейли или телефонни номера; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, недостъпност до интернет или до интернет страниците или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или платформата; както и при форсмажорни обстоятелства. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили с цел повече участия в промоцията или нарушаване на механизма на играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.

11.2. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай- при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. При невъзможност за постигане на съгласие спорът се решава от компетентните съдилища в Р. България съгласно българското законодателство.

11.3. Организаторът се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на Участниците в Играта и да я използва, съгласно настоящите Правила и действащото законодателство.

11.4. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

11.5. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

11.6. Организаторът не отговаря:
- за каквито и да е претенции, свързани с качеството, поддръжката или използването на Наградите;
- при невъзможност награда да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства, извън контрола на Организатора;
- Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и/или ползването на награда.

11.7 Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно настоящите Правила, които участникът следва да представи за участие в Играта или за получаване на награда, се считат за невалидни и Организаторът не носи, каквато и да било отговорност спрямо Участник с невалидна регистрация.

11.8 Организаторът на играта не отговаря за погрешно заявена, неточна или непълна информация от участниците в играта.

11.9 Печеливши, които не потърсят спечелените от тях награди в срок от 30 календарни дни след обявяването им на сайта, изгубват правото си да ги получат.

 

 

ЧАСТ 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

12.1. Организаторът се задължава да пази конфиденциалността на личната информация на участниците в играта и да я използва съгласно настоящите правила и действащото законодателство.

 

 

ЧАСТ 13. УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НАГРАДАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗОДФЛ.

 

13.1 Във връзка с необходимостта от обявяване на брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси и в изпълнение на изискванията на Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), печелившите участници се задължават да предоставят на „Пауър Брандс“ ЕООД лични данни, както следва: трите имена, адрес и ЕГН за издаване на служебна бележка по чл. 45, ал. 7 за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ. Събирането на тези данни се отнасят само до спечелилите голямата награда.   

 

 

ЧАСТ 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 

14.1 Организаторът има неотменимо право по своя преценка да прекрати играта по всяко време, обявявайки това на интернет страницата www.veranoazur.bg В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
Настоящите правила и условия на играта влизат в сила от момента на обявяването им на интернет страницата www.veranoazur.bg и действат през целия период на провеждане на играта.

 

 

Посещавайки нашия уеб сайт, приемаш да използваш "бисквитки" (cookies).

Научи повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.